Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach powołano do życia w 2000 r.

Jego zadaniem jest udzielanie wszechstronnej pomocy muzeum i wspieranie jego działalności. Podejmuje więc działania na rzecz wzbogacania zbioru muzealnego, wydawania i promocji publikacji, przygotowania ekspozycji i organizowania imprez muzealnych.

W ostatnich latach uwaga Towarzystwa skupiona jest szczególnie na konserwacji muzealiów. Środki finansowe na realizację zadań Towarzystwo pozyskuje dzięki ofiarności swoich członków, darczyńców i sponsorów oraz dotacjom przyznanym w drodze otwartych konkursów ogłaszanych przez samorządy miasta i powiatu.